Sundhedsjob

Her på sundhedsjobbet.dk finder du ledige stillinger indenfor sundhedssektoren som er samlet i samarbejde med jobsitet Ofir.dk. Er du uddannet læge, tandlæge eller har et speciale indenfor sundhed, så finder du jobbet her. Sundhedssektoren er hele tiden under pres for at finde kvalificeret arbejdskraft, og derfor er der hele tiden brug for ildsjæle der har interesse indenfor dette felt. I I et sundhedsjob er det vigtigt at sætte andre mennesker og deres velbefindende højt på listen. På sundhedsjobbet.dk kan du finde relevante sundhedsjob overalt i Danmark. Du kan sågar også finde sundhedsjobs på Bornholm, hvis det er der du ønsker at finde dit nye job.

Sundhedsjobbet.dk og Ofir.dk ønsker dig held og lykke med din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERHjemmesygeplejersker
Sygeplejeenheden
Sydsjælland inkl. Møn
Vi søger nye kollegaer i hjemmesygeplejen. Vi står i en situation, hvor vi har flere spændende og udfordrende opgaver, end vi kan nå at løse. Den kommunale sygepleje er i rivende udvikling, og du vil automatisk blive en del af denne. Vi har et højt fagligt niveau, som vi forventer du vil være med til at vedligeholde. Som sygeplejerske i Faxe kommunes hjemmesygepleje er du en del af det nære sundhedsvæsen, hvor kompleksiteten af sygeplejeopgaverne og behovet for en kvalificeret faglig indsats er stigende. Vi har brug for dig til at give borgerne faglig kompetent, individuel og helhedsorienteret sygepleje. Da vi har ofte har mange bolde i luften er overblik og prioriteringsevnen naturligt for dig. Vi har mange samarbejdspartnere hvilket forudsætter,
Tandlæge
Tandplejen Viborg
Midtjylland
Tandplejen Viborg Kommune søger en tandlæge med tiltrædelse 01.03.2016 eller senereDet er en fast stilling på 35 timer ugentlig (1440 timer årligt) i en nyindrettet klinik i nye lokaler fra 2015 med 14 klinikrum. Alle med røntgen, ny unit, 2 IT-arbejdspladser med TK2 og Carestream CS7600Klinikken er også udstyret med Trios scanner, Panoramarøntgen og ceph CS 8100SC, Guldmann personløftere, Centralt N2O anlæg, Centralt vandbehandlingsanlæg og let tilgængelig og velindrettet sterilisation.Læs mere på vores hjemmeside.Jobindhold:Alle arbejdsopgaver i både voksentandpleje og børne- ungetandpleje.Der vil være mulighed for teamledelse og lederuddannelse.Samarbejde med sundhedsprofessionelle fra andre organisationer. Vi forventer, at du har:Godt humørPraktisk
Sygeplejerske til dag-/nattevagter i Akutteam i Assens Kommune
Assens Kommune - Sygeplejen
Fyn
Har du lyst til et selvstændigt job, hvor du dagligt bliver udfordret med den rehabiliterende, komplekse sygepleje? Vil du indgå i et spændende læringsmiljø og være med til at udvikle akutsygeplejen i samspil med gode kolleger? Så er du måske vores nye kollega! Akutteam i Assens Kommune søger en dag-/natsygeplejerske pr. 1. februar 2017. Stillingen er fast og på 32 timer pr. uge og med weekendvagt hver 3. uge i n Du skal regne med mellem 20 - 28 n Ønsker du udelukkende n Hvem er vi Akutteamet er mobilt og servicerer sygeplejen, plejecentre, hjemmepleje og plejeboliger med vurderinger, sparring og særlige indsatser. Desuden kan speciel behandling foregå på akutplads. Akutteamet består p.t. af seks sygeplejersker, som dækker dag- og n Fra 23.
Socialrådgiver/socialformidler til Børn, Unge og Uddannelse i Assens Kommune
Assens Kommune - Børn og Familie
Fyn
Området for uds Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler, og vil du være en del af processen? Så har du chancen nu! Børn, Unge og Uddannelse i Assens Kommune søger en udviklingsparat, dygtig og engageret socialrådgiver/formidler til et barselsvikariat med opstart hurtigst muligt. Hvem er vi I Assens Kommune har vi fokus på forebyggelse, tidligere, bedre sammenhængende og netværksbaserede indsatser og uddannelsesmål for uds Vi er i en udviklingsproces bl.a. med afsæt i "Sverigesmodellen" og familierådslagning/netværksrådslagning, og vi har opnormeret på området for uds Børn, Unge og Uddannelse består af afdelingerne for børnesundhed og børnetandpleje, PPR og familieindsatser, Børn og Familie og Ungeenheden. Stillingen er placeret i Børn
Ergoterapeut med neurologisk erfaring søges til Træning og Sundhed i Roskilde Kommune
Roskilde Kommune - Sundhed og Træning
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Træning og Sundhed søger en erfaren og fagligt engageret ergoterapeut til den neurologiske gruppe. Vi er en gruppe på 4 ergoterapeuter, 5 fysioterapeuter, en sekretær og en teamleder, der har et tæt og velfungerende samarbejde. Vi holder til i nye kontor- og træningsfaciliteter på Plejecenter Trekroner. Hvad kommer du til at lave? I Roskilde Kommune har vi stort fokus på rehabilitering og tidlig opsporing af funktionsevnetab, som en del af en forebyggende indsats. Din primære opgave er at varetage ambulant genoptræning samt hjemmetræning af borgere med neurologiske sygdomme, herunder komplekse forløb med involvering af flere tværfaglige samarbejdspartnere, bl.a. fysioterapeuter, hjerneskadekoordinator, logopæd, neuropsykolog, hjemmevejledere,
Socialrådgiver/socialformidler til Specialrådgivningen i Familieafdelingen, Høje-Taastrup Kommune
Børne- og Ungerådgivningscentret
Storkøbenhavn
Da en af vores dygtige ans Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1/3 2017.Specialrådgivningens målgruppe er børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Vi er 6 rådgivere ansat og en fuldtids administrativ, der understøtter Specialrådgivningen. Specialrådgivningen blev nydannet sommeren 2015, og vi er derfor stadig i proces i etableringen af gruppen.Vores arbejdsopgaver er primært, at træffe afgørelser om ydelser og foranstaltninger efter lov om social service 11, 41, 42, 44 og 52. Arbejdet omf Vi arbejder med ICS metoden og anvender DUBU.Vi lægger vægt på, at du er uddannet socialrådgiver/socialformidler og gerne har erfaring inden for børnehandicapområdet
Fremskudt Socialrådgiver
Børne- og Ungerådgivningscentret
Storkøbenhavn
Efter et års pilotprojekt på udvalgte skoler og dagtilbud er vi nu klar til at udrulle modellen Fremskudt Socialrådgiver på alle skoler i Høje-taastrup Kommune. Børne- og ungerådgivningscentret/Familieafdelingen søger derfor 4 socialrådgivere der skal være med til at drive og udvikle den forebyggende og tværfaglige indsats i forhold til børn og unge i mistrivsel. Den fremskudte socialrådgiverfunktion er således udelukkende en tidlig og forebyggende indsats Om jobbetDu vil blive en del af Høje-Taastrup Kommunes Børne- og ungerådgivningscenter som består af næsten 200 engagerede og fagligt stærke kollegaer som tæller familieafdeling, psykologer, specialpædagoger, sundhedstjeneste, talehørekonsulenter med flere. Tværfaglighed er derfor en væsentlig
Erfaren ergoterapeut
Træning & Aktivitet
Sydsjælland inkl. Møn
Trænings- og Aktivitetsenheden i Faxe Kommune søger en engageret og erfaren ergoterapeut til en 37 timers stilling fra 1. april 2017. Trænings- og Aktivitetsenheden varetager opgaver indenfor Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86. Derudover sælger vi ydelser til andre afdelinger i kommunen, bl.a. rehabiliteringstiltag for sundhedsområdet og jobcenteret, børnetræning i centerklasse, ergonomiopgaver for HR-afdelingen og derudover deltager vi i rehabteam under jobcenteret. Vi har fokus på velfærdsteknologi og har både erfaring med træning på legende fliser på vores træningscentre og skærmtræning i eget hjem. Din base vil være i Haslev, hvor vi har samlet den ergoterapeutiske gruppe. Dine arbejdsopgaver vil som udgangspunkt være: • genoptræning
Pædagog til psykiatrisk bosted.
Socialpsykiatri og Neurorehabilitering
Midtsjælland, Sydsjælland inkl. Møn
T-huset er et bosted for psykisk syge, hvoraf enkelte tillige har fysiske funktionsnedsættelser og derfor har brug for praktisk hjælp og støtte, bl.a. til personlig pleje. Stillingen er på 32 timer om ugen, i blandet dag - og aftenvagt. Botilbuddet er beliggende i Haslev og har plads til 9 beboere. Vi mangler en dygtig og engageret pædagog med gode samarbejdsevner og et positivt og optimistisk livssyn. Vi kan tilbyde solide og stabile kolleger med gode indbyrdes relationer og et godt arbejdsmiljø. Stillingen forventes besat senest d. 1. marts 2017. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Få mere information om Faxe Kommune på vores hjemmeside: www.faxekommune.dk eller kontakt teamleder Helle Bentsen på telefon nr.
Beskæftigelsessagsbehandler med interesse for børnefamilier og mentoropgaver
Assens Kommune - Job- og kompetencecenter
Fyn
Har du mod på at arbejde med beskæftigelsessager, hvor du også er mentor og indgår i en tværfaglighed på området for Børn og Familie? Kan du arbejde helhedsorienteret i et perspektiv, der samler beskæftigelse og hele familiens livsduelighed? Så er du måske vores nye beskæftigelsessagsbehandler, mentor og kollega i Assens Kommune! Assens Kommune ønsker et særligt fagligt fokus på børnefamilier, der har brug for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Dette sker på bagkant af Projekt Hel Familie, og i skrivende stund har Assens Kommune fået tilsagn om støtte fra Mærsk Fonden til at videreudvikle på de gode resultater af Projekt Hel Familie. Dette udviklingsarbejde fortsættes i Job og Familie, og hertil søger vi en beskæftigelsessagsbehandler
Konsulent søges til udvikling og implementeringsopgaver
Roskilde Kommune - Sundhed og Omsorg
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Roskilde Kommune søger en konsulent til udviklings- og implementeringsopgaver indenfor social og sundhedsområdet. Stillingen er placeret i fagstaben under Social- og Sundhedschefen. I Roskilde Kommune er vi i fuld gang med at udvikle den rehabiliterende organisation. Vi implementerer en rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet, der bygger på evidens og systematik. Det gør vi ved, at vi arbejder rehabiliterende i alle indsatser på alle niveauer i organisationen, så vi ikke bare taler om rehabilitering, men sikrer os, at vi alle tænker og handler rehabiliterende. Stillingens indhold Din primære opgave vil i første omgang blive yderligere at udvikle rehabiliteringsmodellen, så den kan finde anvendelse også inden for det sociale område,
Medarbejder til implementering af velfærdsteknologi
Life-Partners A/S
Syd- og Sønderjylland
Er du interesseret i Velfærdsteknologi?Har du en social- eller sundhedsfaglig baggrund?Og vil du være med til at videreudvikle løsninger til social og sundhedsområdet og gøre en forskel for borgere, pårørende og fagpersonale? Gode relationer mellem borger, fagpersonale og pårørende er afgørende. De er afgørende for borgerens livskvalitet og for oplevelsen af tryghed. Gode relationer er også afgørende for fagpersonens mulighed for at udøve sin faglighed optimalt. I Life-Partners A/S brænder vi for at understøtte disse gode relationer med vores innovative kommunikationsløsninger. Vi står over for et spændende og udfordrende vækstforløb, hvor vi oplever stigende efterspørgsel og behov for vores løsninger. Derfor udvider vi nu medarbejderstaben
Hørekonsulent
CKU Skive/Viborg
Vestjylland, Midtjylland
CKU Skive-Viborg søger hørekonsulent - 37 timerHøre-teamet på CKU tilbyder professionel undervisning, rådgivning og vejledning, der sigter på at begrænse eller helt afhjælpe høreproblemer. CKU Skive-Viborg eret højt specialiseret undervisningstilbudprofessionelle teams i et tværfagligt miljø der brænder for at udvikle den enkelte borger via individuelt tilrettelagt undervisning, rådgivning og vejledninghelhedsorienteret undervisning med borgeren i centrum i et forpligtende samarbejde med interne og eksterne parteren dynamisk arbejdsplads med fokus på evidens, dokumentation og kontinuerlig udvikling af vores praksis En CKU kollegaer god til at samarbejde og har respekt for forskellighederkan arbejde fagligt selvstændigt og loyalt overfor fælles
synskonsulent
CKU Skive-Viborg
Vestjylland, Midtjylland
CKU Skive-Viborg søger synskonsulent til Voksenområdet - 37 timerSyns-teamet på CKU tilbyder professionel undervisning, rådgivning og vejledning til børn, unge, voksne, pårørende samt fagpersoner. Synsteamet løser opgaver i samarbejde med specialoptiker og øjenlæge. CKU Skive-Viborg eret højt specialiseret undervisningstilbudprofessionelle teams i et tværfagligt miljø der brænder for at udvikle den enkelte borger via individuelt tilrettelagt undervisning, rådgivning og vejledninghelhedsorienteret undervisning med borgeren i centrum i et forpligtende samarbejde med interne og eksterne parteren dynamisk arbejdsplads med fokus på evidens, dokumentation og kontinuerlig udvikling af vores praksis En CKU kollegaer god til at samarbejde og har respekt
Aleris søger fysioterapeut i Helsinge
Aleris Omsorg A/S
Nordsjælland
Genoptræning Gribskov Aleris søger barselsvikar for fysioterapeut Da vores barselsvikar er tilbudt fastansættelse hos os søges snarest muligt en ny vikar. Stillingen er på 37 timer og vikariatet løber indtil den 31.8.2017. Du vil skulle arbejde 4 dage om ugen i Gilleleje og 1 dag om ugen i Helsinge på vores genoptræningscenter. Genoptræning Gribskov Aleris er en del af Aleris Omsorg. Aleris er en af nordens største pleje- og behandlingsvirksomheder med aktiviteter i Sverige, Norge og Danmark.I Aleris sætter vi det enkelte individ i centrum og skaber omsorg, tryghed og trivsel for såvel borgere, pårørende som medarbejdere. Med udgangspunkt i vores værdier - omsorgsfuld, professionalisme, engagement og nytænkning - gør vi en forskel i hvert eneste
Aalborg Kommune søger 3 praksiskonsulenter (praktiserende læger) - genopslag
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Nordjylland
Aalborg Kommune ønsker at styrke samarbejdet mellem almen praksis og kommunens områder med sundhedsopgaver. De praktiserende læger er en essentiel samarbejdspartner med stor betydning for et velfungerende tværsektorielt samarbejde omkring patienter og borgere. Det er således en central opgave at sikre et velfungerende samarbejde med almen praksis. Ikke mindst fordi det er udgangspunktet for, at borgeren oplever sammenhæng og kontinuitet i eksempelvis et syge/plejeforløb. De tre kommende praksiskonsulenter får en central rolle i at styrke og udvikle samarbejdet med de alment praktiserende læger. De tre praksiskonsulenter får alle følgende overordnede funktioner At udvikle kvaliteten af patientforløbene ved at fremme samarbejdet mellem hospitaler,
Nyoprettet stilling, som konsulent til Strategisk Team, Vejen Kommune
Sundhed og Familie - Sundhed
Syd- og Sønderjylland
Kunne du tænke dig at indgå i vores strategiske team i et tæt samarbejde med den øverste ledelse i afdelingen? Så er du måske vores nye konsulent. Dit job: I Vejen Kommune arbejder vi med sundhedsfremme og forebyggelse internt i afdelingen og på tværs af kommunens afdelinger, og du vil være et vigtigt bindeled i dette arbejde. Du skal være opsøgende i forhold til forskning og ny viden på udvalgte områder og bidrage til afdelingen via innovative idéer og udvikling. Med baggrund i denne viden og fakta på sundhedsområdet, samt ønsker og idéer fra vores politiske udvalg, Byråd og direktion skal du igangsætte sundhedsprojekter i Vejen Kommune. Du skal være opsøgende, kunne igangsætte, planlægge og gennemføre initiativer, der bidrager til forebyggelse
Visitator til Myndighedsteamet i Albertslund kommune
Sundhed, Pleje og Omsorg
Storkøbenhavn
Har du erfaring inden for primærsektoren og har du lyst til at arbejde med visitation?Myndighedsteamet søger en visitator, der brænder for rehabilitering, er god til at inddrage tværfaglige samarbejdsparter, og i samarbejde med områdets medarbejdere kan være med til at skabe helhedsorienterede forløb i tæt dialog med borgerne. Det er en fast stilling på 37 timer, til besættelse snarest muligt.Albertslund Kommune er i gang med en spændende udvikling, hvor det rehabiliterende tankesæt er i fokus. Hele området gennemgår et kompetenceforløb for rehabilitering, som Myndighedsteamet har en central opgave inden for. Derudover vil der i de kommende år være fokus på teknologiske hjælpemidler/velfærdsteknologiske løsninger, som også tænkes ind i det rehabiliterende
Socialpædagogisk Center - Faxe kommune
Socialpædagogisk Center
Midtsjælland, Sydsjælland inkl. Møn
søger pædagoger, SSA og omsorgsmedhjælpere - gerne med erfaring indenfor psykiatri Den samlede arbejdsplads: Socialpædagogisk Center dækker hele Faxe kommune, med afdelinger i Faxe, Haslev og Førslev. Vi har samlet ca. 120 faste medarbejdere og 92 borgere. Vi varetager alle døgnboliger for voksne udviklingshæmmede borgere i kommunen, samt borgere med psykiatriske diagnoser. Afdelingen du tilknyttes hedder Boligerne Rådhusvej 63, og er placeret i Faxe: Tilbuddet er i efteråret 2016 udvidet med 6 nye boliger, der snart fyldes op. I denne forbindelse søger vi nye kollegaer. Når alle boliger er udlejet, yder vi støtte til 24 borgere, alle under § 85. Boligerne består af 2 værelses rækkehuse, med egen indgang. Til boligerne er der tilknyttet et fælleshus,
Hjemmesygeplejen - Vejen kommune
Sygeplejegruppen, Rødding
Syd- og Sønderjylland
En kollega skal på barsel, så nu har du muligheden for at blive kollega med os i Hjemmesygeplejen ved Områdecenter Enghaven/Dixensminde. Vi tilbyder: Et års vikariat fortrinsvis i dagvagt med 32 timer pr. uge med Weekendvagt ca. hver 6 uge. Opstart den 1. februar 2017 eller efter aftale. Hjemmesygeplejen ved områdecenter Dixensminde/Enghaven har udgangspunkt fra Plejecenteret Enghaven i Rødding og kommer hos borgere, bosiddende i området Rødding, Jels og Skodborg. Distriktet er det ene af i alt 3 sygeplejedistrikter i Vejen kommune. Opgaverne kan være såvel hos borgere i plejecentrene Enghaven og Dixensminde, som hos borgere i eget hjem. Vi er 18 sygeplejersker, der er parate til at tage godt imod dig og sørge for: At du bliver godt introduceret
Børnefysioterapeut til Nyborg Kommune
Sundhed og Træning
Fyn
Sundhed og Træning i Nyborg Kommune søger en barselsvikar på 30 timer pr. 1. marts 2017 eller snarest derefter.Brænder du for børns sansemotoriske udvikling og kan du lide at motivere, vejlede, træne og arbejde tværfagligt? Lægger du vægt på høj faglighed og kvalitet i dit arbejde? Trives du med vekslende arbejdsopgaver, og er du god til at skabe relationer? Så er du måske den kollega, vi søger.Vi søger en kollega, der: Har erfaring med børnefysioterapeutisk arbejde. Har kendskab til de test, der anvendes på børneområdet. Har kendskab til sensorisk profil og udarbejdelse deraf. Er fleksibel og kan tilrettelægge sin arbejdsdag selvstændigt. Kan tænke utraditionelt og kreativt. Har en bred erfaring indenfor børneområdet og et skarpt klinisk blik.
Rådgiver / Visitator i Senior- og Sundhedsrådgivningen, Kolding Kommune
Senior- og Sundhedsrådgivningen
Syd- og Sønderjylland
Rådgiver og visitator til hjemmehjælp. Kan du sikre høj kvalitet i rådgivning og visitering? Kan du styrke tværfaglighed og helhedsorientering i indsatsen for borgere med funktionsnedsættelser? Så er denne stilling som rådgiver måske noget for dig! Stillingen Da vi har store opgaver i det kommende år med overgang til Fællessprog III og nyt omsorgssystem har vi omfordelt vores opgaver og fået mulighed for at oprette en fast stilling som rådgiver i afdelingen. Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Senior- og Sundhedsrådgivningen rådgiver og behandler henvendelser om hjælp efter Servicelovens bestemmelser, hovedsagligt praktisk hjælp og pleje samt sygepleje. Herudover er Senior- og Sundhedsrådgivningen ansvarlig for kommunens
Vejen Kommune søger to forebyggende socialrådgivere til implementering af tidlig indsats på området for udsatte børn og unge
Sundhed og Familie - Familie
Syd- og Sønderjylland
Vejen Kommune søger to forebyggende socialrådgivere til implementering af tidlig indsats på området for uds Derfor søger vi pr. 1. marts 2017 to forebyggende socialrådgivere til at støtte familier med anbringelsestruede børn til mestring af familielivet for derved at forebygge anbringelse. Stillingerne er på 37 timer ugentligt i en treårig projektperiode. Børn & Ungeenheden er en del af Sundhed & Familie, hvor kerneopgaven er forebyggelse og mestring. Vi arbejder målrettet for at fremme trivslen hos uds Det gør vi gennem en høj grad af faglighed, tidlig indsats, helhedstænkning og ved at møde uds Børn & Ungeenheden består af frontmedarbejdere, socialrådgivere, familieplejekonsulenter, børn & ungekonsulenter samt én leder. De to forebyggende
Medarbejder til Bo-støtten i Socialpsykiatrien i Vejen Kommune søges
Socialpsykiatrisk Center ABS
Syd- og Sønderjylland
Vores medarbejder har fået andet job, og vi søger derfor en Bostøttemedarbejder. Stillingen er fast og til besættelse hurtigst muligt med 30 timer ugentligt. Arbejdstiden er dag - aften - nat og i både hverdage, weekender og helligdage. Socialpsykiatrien i Vejen Kommune består af § 85, 103, 104 og 107-tilbud. Derudover har vi uvisiterede og forebyggende tilbud til psykisk sårbare og psykisk syge borgere. Stillingen der søges en medarbejder til er vores § 107- tilbud; vores Bo-støtte. Du vil, som Bo-støttemedarbejder indgå i et team, hvor dine opgaver primært vil være: At arbejde ud fra Bo-støttens idegrundlag og målsætning Respektere den enkelte beboer og de værdinormer borgeren kommer fra/har med At støtte op omkring de aftaler der indgås med
Forløbskoordinator for borgere med erhvervet hjerneskade i Kerteminde Kommune
Sundhedsfremme og forebyggelse
Fyn
Forløbskoordinator for voksne borgere med erhvervet hjerneskade Kerteminde Kommune. Området Sundhedsfremme og Forebyggelse har en stilling ledig for en erfaren fysioterapeut med uddannelse og erfaring indenfor specialiseret rehabilitering af voksne borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Stillingen består dels af forløbskoordinering og dels af genoptræning. Du vil endvidere være tovholder for det tværfaglige Neuroteam, og du vil sammen med disse medarbejder og aktivitetscentret Hjernekrogens medarbejdere forestå de terapeutiske indsatser. Arbejdet foregår i et komplekst arbejdsfelt mellem sundheds-, pleje- og arbejdsmarkedsområdet, almen praksis, hospitaler og frivillighed. Vi søger derfor en person som har tværsektoriel organisatorisk indsigt
Socialrådgiver/-fomidler søges til en fast stilling Ungerådgivningen, Børne- & familiecentret, Horsens kommune
Velfærd og Sundhed
Midtjylland
Socialrådgiver/-fomidler søges til en fast stilling Ungerådgivningen, Børne- familiecentret, Horsens kommuneUngerådgivningenUngerådgivningen består af 14 ungerådgivere og 1 afdelingsleder. Afdelingen varetager indsatsen for uds Familieafdelingen består desuden af en Modtagelse, en Børnerådgivning, en Specialrådgivning og en Administration. ForebyggelsesstrategienHorsens Kommune har vedtaget en ny forebyggelsesstrategi på familieområdet. Strategien er inspireret af erfaringer fra Sverige vedrørende helhedsorienteret indsatser. Det betyder, at vi i Ungerådgivningen er optaget af den unges overgang til voksenlivet, med øget fokus på det tværfaglige samarbejde, med den unge og familien i centrum, en øget netværksinddragelse samt en højere grad af
Social- og sundhedsassistent/-hjælper til nattevagt - Distrikt Klintholm Havn
Vordingborg Kommune - Distrikt Klintholm Havn
Sydsjælland inkl. Møn
Kom og bliv en del af et godt fællesskab. Vi søger en social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper 29,45 timer ugentligt. Stillingen er fortrinsvis som n Klintholm Havn Centret er med sin smukke beliggenhed og sit store udbud af kulturelle tilbud, omdrejningspunkt for den Øst Mønske hjemmepleje. Klintholm Havn Centret har 20 plejeboliger, 6 pladser til demente samt 2 aflastningspladser. Desuden er der ved siden af Centret 20 ældreboliger. Fra Klintholm Havn Centret ydes der hjemmepleje til ca. 150 hjemmeboende ældre. Til centret er der tilknyttet en meget aktiv vennekreds, som sørger for et varieret udbud af kulturelle arrangementer. N Der ydes hjælp til beboerne, laves rengørings opgaver, vaskes tøj samt andre opgaver. Vi lægger
Social- og sundhedsassistent/-hjælper til aftenvagt - Distrikt Klintholm Havn
Vordingborg Kommune - Distrikt Klintholm Havn
Sydsjælland inkl. Møn
Kom og bliv en del af et godt fællesskab. Vi søger en social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper 28 timer ugentligt. Stillingen er fortrinsvis som aftenvagt inde på centret og med vagt hver anden weekend. Klintholm Havn Centret er med sin smukke beliggenhed og sit store udbud af kulturelle tilbud, omdrejningspunkt for den Øst Mønske hjemmepleje. Klintholm Havn Centret har 20 plejeboliger, 6 pladser til demente samt 2 aflastningspladser. Desuden er der ved siden af Centret 20 ældreboliger. Fra Klintholm Havn Centret ydes der hjemmepleje til ca. 150 hjemmeboende ældre. Til centret er der tilknyttet en meget aktiv vennekreds, som sørger for et varieret udbud af kulturelle arrangementer. Vi lægger i personalegruppen vægt på at udføre
Ergoterapeut/neuropædagog søges til Hjerneskadecentret Bomi
Roskilde Kommune - BOMI
Midtsjælland, Storkøbenhavn
En af vores faste medarbejdere gennem mange år har valgt at gå på pension, og vi søger derfor en ergoterapeut eller neuropædagog til tiltrædelse snarest muligt og senest d. 1.3.2017 ved vores Rehabiliterings- og Støtteteam. Teamet yder specialiseret neurofaglig rehabilitering og støtte samt genoptræning til borgere med komplekse vanskeligheder efter hjerneskade. Vi har dog også en del opgaver indenfor PTSD, sclerose og andre tilgrænsende problemstillinger. I indsatsen indgår regelmæssigt et element af udredning, supervision eller sidemandsoplæring af kolleger eller andre faggrupper, ligesom vi ofte samarbejder med både pårørende og mange forskellige samarbejdspartnere omkring en borger. Visionen og værdierne i teamet er baseret på faglighed,
Ergoterapeut til barselsvikariat i Furesø Kommune
PPR og Forebyggelse
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Vi søger en ergoterapeut 30 timer om ugen i et barselsvikariat i perioden 13.marts 2017 til 17.november 2017 med mulighed for forlængelse. Vi søger en person, der har erfaring i at arbejde med målgruppen, der primært består af børn og unge med vedvarende og behandlingskrævende handicap, men også børn der har brug for en mindre indgribende indsats.Vi er en stor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor vi lægger vægt på tværfaglighed, og det er derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere med både samarbejdspartnere og forældre. Vi omgås hinanden med respekt og tillid, og vi sætter pris på åbenhed og lethed i arbejdet.Genoptrænings- og vedligeholdelsesplaner er en stor del af arbejdet, og vi lægger fokus på
Social- og sundhedshjælper til Distrikt Solhøj i Mern
Vordingborg Kommune - Distrikt Solhøj
Sydsjælland inkl. Møn
En stilling som social- og sundhedshjælper er ledig til besættelse pr. 1. februar 2017 eller snarest derefter. Stillingen er på 28 timer pr. uge i aftenvagt, med weekendvagt hver 2. uge i lige uger. Vi lægger vægt på En god atmosfære præget af gensidig respekt og tillid Høj faglighed Som person forventer vi, at du Er samvittighedsfuld og ansvarlig Efterlever distriktets gældende værdier og samarbejdsaftaler Udviser fleksibilitet og engagement Har lyst og evne til at medvirke til udvikling Vi kan tilbyde En arbejdsplads i udvikling, baseret på dialog og samarbejde En arbejdsplads med mange forskelligartede opgaver Mulighed for godt og udbytterigt tværfagligt samarbejde Ser du dig selv som en person der matcher vores forventninger og har de rette
Social- og sundhedsassistent til Distrikt Solhøj i Mern
Vordingborg Kommune - Distrikt Solhøj
Sydsjælland inkl. Møn
2 stillinger som social- og sundhedsassistenter, ved Distrikt Solhøj i Mern, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2017, eller snarest derefter. Stillingerne er primært i aftenvagt på 28 timer pr. uge, fordelt med 20 timer i aftenvagt og 8 timer i dagvagt. Den ene med weekendvagt i lige uger og den anden i ulige uger. Vi er placeret i naturskønne omgivelser med kig til de åbne marker og med bus lige til døren. På centret har vi 28 boliger samt aktivitetscenter og cafe. Som social- og sundhedsassistent varetager du opgaver som personlig pleje og praktisk bistand, og opgaver inden for eget kompetenceområde i tæt samarbejde med sygeplejerskerne. Vi lægger vægt på En god atmosfære præget af gensidig respekt og tillid Høj faglighed Som person forventer
Neuropsykolog til Hjerneskadecentret - BOMI
Roskilde Kommune - BOMI
Hele landet
Hjerneskadecentret - BOMI søger en til to erfarne psykologer. Stillingerne er til besættelse 1. marts 2017 eller efter aftale. Som neuropsykolog på Hjerneskadecentret bliver man en del af en gruppe på 11 neuropsykologer på tværs af teams, der løser en bred vifte af opgaver både internt og eksternt i form af: neuropsykologiske undersøgelser, samtaleforløb, tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb, konsulentbistand til samarbejdskommuner, rådgivning, undervisning og supervision af andre faggrupper, samt faglig sparring internt med Hjerneskadecentrets øvrige faggrupper. Vi lægger stor vægt på at orientere os i forskningen inden for bl.a. neurologi, psykiatri, udredning og rehabilitering og anvende denne viden aktivt i vores arbejde. Psykologgruppen
Kostfaglig medarbejder
Køkken & Madproduktion
Midtsjælland, Sydsjælland inkl. Møn
I Center for Sundhed & Pleje i Faxe Kommune er ernæringsområdet et prioriteret område med stor bevågenhed. Vi søger derfor en udviklingsorienteret, engageret og selvstændig kostfaglig vejleder til en nyoprettet stilling i Faxe Kommune. Stillingen er oprettet som en indsats under værdighedsmidlerne og din nærmeste chef er cheføkonomaen i Køkken og Madproduktionen. Du bliver en del af Faxe Kommunes kostfaglige indsats og får dermed et tæt samarbejde med køkkenpersonale, kommunens sundhedskonsulenter, plejecentre, hjemmepleje, rehabiliteringscenter m.fl. Dine opgaver Medvirke at den rette kostindsats sættes i værk til den enkelte borger. Heri kan lægge en koordineringsopgave i forhold til at inddrage eksempelvis plejen, køkkenpersonale, private
Fysio-eller Ergoterapeut
Sundhedsområdet
Syd- og Sønderjylland
Kolding Kommune søger to engagerede og kompetente fysio- eller ergoterapeuter til genoptræning og hverdagsrehabilitering Arbejdssted: Sundhedscentret, Kolding Kommune Arbejdstid: 37 timer/ugen Ansættelsestidspunkt: d. 01.03. 2017 Funktioner: Du vil indgå i Team Hverdagstræning bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter, der varetager genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.1, og arbejder med hverdagsrehabilitering efter servicelovens § 83 a i et tæt samarbejde med hjemmeplejen. Målgruppen for teamets arbejde er primært den geriatriske borger med flere diagnoser. Teamet har base på Sundhedscenter Kolding. Teamet som helhed varetager genoptræning i hele Kolding Kommune, dels i borgerens eget hjem,
Afdelingslæge, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Herning
Midtjylland, Vestjylland
Klinisk Socialmedicin Rehabilitering, Herning-afsnittet, Hospitalsenheden VestRegion MidtjyllandI Klinisk Socialmedicin Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, er en stilling som afdelingslæge ved afdelingens afsnit i Regionshospitalet Herning ledig til besættelse pr. 1. marts 2017 eller snarest derefter. Afdelingen, som er etableret i 2 afsnit i henholdsvis Regionshuset Århus og Regionshospitalet Herning, betjener kommuner i hele Region Midtjylland med socialmedicinske ydelser.Borgere, som kommunerne henviser til undersøgelse og vejledning, modtages i enten Århus- eller Herning-afsnittet, men lægerne kører desuden til tjeneste i kommunernes jobcentre og revalideringscentre. Afdelingen er endvidere uddannelsessted for kommende
Sagsbehandlere til børnegruppen i Borgercenter Børn og Unge Amager
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Sagsbehandlere til børnegruppen i Borgercenter Børn og Unge Amager I Københavns Kommune er vi midt i en spændende og ambitiøs omstilling af området for uds Omstillingen kalder vi for Tæt på Familien. I de seneste to år har Københavns Kommune arbejdet med en omstilling af den samlede indsats for uds Nu skal vi i gang med børneområdet, dvs. indsatsen for børn i alderen 0-12 år. Københavns Kommunes socialudvalg har derfor besluttet, at der skal tilføres ekstra ressourcer og opnormeres på området. Dette for at sikre et endnu tættere samarbejde med familierne og samarbejdspartner samt sikre, at det bliver muligt, at kravene til sagsdokumentation indfries. For Borgercenter Børn og Unge Amager (BBU Amager) betyder det, at vi opnormerer vores børnegruppe.
Sundhedskonsulent med særlig fokus på kronikere og alkoholområdet
Sundhedsstrategisk afsnit
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Forebyggelsesenheden i Ballerup Kommune søger en sundhedskonsulent, der har lyst til at gøre en forskel for borgere med kroniske sygdomme. Vi forventer, at du brænder for at være i tæt dialog med borgere med kronisk sygdom, herunder gennem samtaler understøtte borgernes sygdomsforståelse og sundhedsadfærd med udgangspunkt i den enkeltes behov. Herudover er det vigtigt, at du har lyst til at være med til at styrke den forebyggende indsats på alkoholområdet i Ballerup Kommune. Dette indebærer bl.a. at igangsætte indsatser for at fremme åbenhed, dialog og oplysning om alkoholoverforbrug samt gennemføre forebyggende samtaler om alkohol med borgere med et lettere alkoholoverforbrug. Stillingen er forankret i Forebyggelsesenheden, der samlet består
Ansvarlig og humoristisk assistent søges
Kærdalen
Syd- og Sønderjylland
Dagvagt på 30 timer med hver 3. weekend i udegruppe. Kærdalen er i hjertet af Vejen Kommune et stort center, hvorfra udegruppen kører ud til et større område i Vejen Kommune. Centeret er lyst og venligt med en dejlig stemning og positiv kultur. Du bliver en del af et stærkt Ssa team, hvor din tilgang til samarbejde på tværs og til opgaveløsningen er afgørende for gode løsninger. Du kan se dig selv i følgende beskrivelse: Du har mod på udfordringer og tør tage ansvar Du kan lide at det går stærkt og at arbejde selvstændigt Du går på med krum hals og er yderst ambitiøs på borgernes vegne Du har gode samarbejdsevner i forhold til forskelligartede borgere og en bred vifte af samarbejdspartnere på tværs af faggrupper Du kan varetage Ssa funktionen
Fysioterapeut til geriatrisk team
Socialforvaltning, Ældreområdet
Syd- og Sønderjylland, Vestjylland
Billund Kommune har valgt at styrke den geriatriske indsats i forhold til de svageste ældre i de kommende år og søger derfor en fysioterapeut pr. 1/3-2017. Stillingen er en fast stilling, og vi forestiller os et timeantal på mellem 32 og 37 timer pr. uge. Geriatrisk team er et nyt tiltag under udvikling i Billund Kommune og kommer til at bestå af en sygeplejerske, en diætist og en fysioterapeut. Borgere med geriatriske problemstillinger indlægges ofte, hvorved deres funktionsniveau påvirkes og formålet med etableringen af teamet er derfor, at sikre at borgere vender tilbage til habituelt funktionsniveau efter sygehusindlæggelse. Målgruppen er borgere over 80 år, som bor i eget hjem eller på plejecentrene. Borgere over 65 år med komplekse problemstillinger
Visitator til Ældreområdet
Aktiv Pleje, Stabsadministration, Visita
Syd- og Sønderjylland, Vestjylland
Ældreområdet i Billund Kommune søger en Visitator. Stillingen er på 37 timer, og er ledig til besættelse 1. marts 2017. Der søges en visitator med sygeplejefaglig baggrund. Oplæring vil kunne finde sted. Arbejdet som visitator indebærer, at du skal: • Sagsbehandle og træffe afgørelse om personlig og praktisk hjælp og ældre- og plejeboliger ud fra Billund Kommunes serviceniveau og en konkret, individuel, faglig vurdering. • Være omdrejningspunkt for en vurdering af borgerens behov i tæt samarbejde med kommunens leverandører af hjemmehjælp og træning og andre samarbejdspartnere, særligt sygehuse. Vi har følgende forventninger til dig: • At du er uddannet sygeplejerske gerne med kendskab til eller praktisk erfaring på ældreområdet.
Visitator til Ældre- og sundhedsområdet
Ældre- og sundhedsområdet
Sydfynske øer
Ældre- og Sundhedsområdet søger pr. 1.3.2017 en visitator til en stilling på 37 timer ugentlig. Fysisk vil arbejdspladsen være på Gilleballetofte 3, Ærøskøbing. Ærø Kommune har ca. 6700 indbyggere. På ældreområdet er der hjemmeplejen og i alt 120 plejeboliger og 6 midlertidige pladser fordelt på 4 plejecentre. Ældre- og Sundhedsområdet på Ærø har i en periode været i gang med en spændende udviklingsproces, hvor der arbejdes med 4 udviklingsspor; Hverdagsrehabilitering, Lean, Social kapital og Legitimitet. Derudover er Ærø Kommune i gang med en del tiltag i forbindelse med værdighedspolitikken, hvor pejlemærkerne er, at det er livskvalitet at være selvhjulpen og have et socialt liv samt, at borgerne er ressourcefulde medspillere. Ved at tage
Socialsygeplejerske
Misbrugscentret
Syd- og Sønderjylland
Arbejdssted: Kolding Misbrugscenter Arbejdstid: 37 timer ugentligt Ansættelsestidspunkt: Fra den 1. marts 2017, forventeligt til den 1. april 2018. Hvad kan vi tilbyde: Du får et spændende arbejde, hvor du kommer til at gøre en forskel for Kolding kommunes mest uds Du kommer til at arbejde sammen med en bred vifte af forskelligartede samarbejdspartnere. Du bliver en del af et team, bestående af sygeplejersker, sundhedsassistenter, læge, socialbehandlere og andre. Du skaber kontakt til mange forskellige instanser i Kolding kommune og du samarbejder med de aktører der har berøring med de mest uds Du deltager i konference omkring borgere og du får sparring, vejledning og supervision. Funktioner: Opsøgende ift. uds Du har en brobyggende og koordinerende
Sagsbehandlende ergo- eller fysioterapeut
Hjælpemidler og Visitation
Nordsjælland, Storkøbenhavn
En af vores kollegaer har valgt at gå på efterløn og derfor søger vi en sagsbehandlende terapeut til Hjælpemiddelteamet i Ballerup Kommune med start 1. april 2017. Stillingen er på 32 timer om ugen, fordelt over ugens 5 hverdage og arbejdet forudsætter, at du er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut. Hjælpemiddelteamet er en del af Hjælpemidler og Visitation, som varetager myndighedsområdet i kommunen. Hvis du har erfaring med sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler m.m. efter Servicelovens 112, 113, 114 116, har du nu mulighed for en stilling i et dynamisk, udviklende og fagligt stærkt team. Vi indgår desuden i et tæt samarbejde med Visitationen om udskrivelser fra regionens hospitaler og kommunens korttidspladser, hvor vi varetager
Sagsbehandlere til bilområdet i Borgercenter Handicap
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Sagsbehandlere til bilområdet i Borgercenter Handicap Vil du være med til at gøre en forskel for borgere med funktionsnedsættelse, så kan det være dig, vi søger i Tekniske Hjælpemidler i Borgercenter Handicap. Vi søger to bilsagsbehandlere til behandling af ansøgninger om støtte til bil efter Servicelovens 114 til Københavns Kommunes borgere og samarbejdspartnere. Vi har en ledig fast stilling og et vikariat den 1. marts 2017. Vores målgruppe er borgere med en længerevarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i Københavns Kommune. Bilområdet hænger sammen med Tekniske Hjælpemidler, og er en enhed i Modtagelsen i Borgercenter Handicap. Enheden består af omkring 32 erfarne og stabile medarbejdere, hvoraf fem-seks af dem sagsbehandler bilansøgninger.Vi
Sygeplejerske til Akut Team - vikariat
Nære Sundhedstilbud
Midtjylland, Østjylland
En sygeplejerske i vikariat på 32 timer i Akut Team perioden 1. marts til 31. december 2017. Har du lyst til og erfaring med, at arbejde med kompleks/akut sygepleje, udvikling og supervision af kolleger og tæt samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere? Kan du handle, bevare roen og overblikket - også når det går stærkt? Kan du skabe gode læreprocesser? Så er det dig, vi mangler til vores Akut Team i Silkeborg Kommune. Vi er i drift alle døgnets timer. Vi er et omstillingsparat og energisk team med fokus på det gode samarbejde. Vi tilbyder dig: et ugentligt timetal på 32 timer store muligheder for at arbejde med faglige udfordringer, udvikling og kvalitet i sygeplejen mulighed for at arbejde med opbygning af samarbejdsrelationer, kommunikation
Udviklingsorienteret medarbejder til Café Noget Særligt i Socialpsykiatrien
Socialpsykiatrisk Center ABS
Syd- og Sønderjylland
Café Noget Særligt er en del af § 103-beskæftigelsestilbuddet til psykisk sårbare/psykisk syge i Vejen Kommune. Derudover er Cafeen også en del af Projekt Platform, som er et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatrien og Jobcenteret i Vejen Kommune. Borgerne der er tilknyttet Cafeen kan således både væres under Servicelovens § 103, men også under Loven om Aktiv Beskæftigelse. Det betyder for borgergruppen, at de udover deres psykiske sårbarhed/sygdom også skal arbejde med at (gen)finde fodfæstet på enten arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Stillingen er på 20 timer pr. uge, og til besættelse hurtigst muligt, og vil være i Café Noget Særligt. Stillingen er opstået på baggrund af en omorganisering såvel i Socialpsykiatrisk Center blandt
Fysioterapeut
Træning & Aktivitet
Sydsjælland inkl. Møn
Trænings- og Aktivitetsenheden i Faxe Kommune søger en engageret fysioterapeut til en 35-37 timers stilling fra 1. april 2017. Trænings- og Aktivitetsenheden varetager opgaver indenfor Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86. Derudover sælger vi ydelser til andre afdelinger i kommunen, bl.a. rehabiliteringstiltag for sundhedsområdet og jobcenteret, børnetræning i centerklasse, ergonomiopgaver for HR-afdelingen og derudover deltager vi i rehabteam under jobcenteret. Vi har fokus på velfærdsteknologi og har både erfaring med træning på legende fliser på vores træningscentre og skærmtræning i eget hjem. Din base vil være på Faxe Sundhedscenter. Dine arbejdsopgaver vil primært være indenfor: • knæområdet, • hjerteområdet, • medicin
Sygeplejerske til geriatrisk team
Sygeplejen
Syd- og Sønderjylland, Vestjylland
Billund Kommune har valgt at styrke den geriatriske indsats i forhold til de svageste ældre i de kommende år og søger derfor en sygeplejerske pr. 1/3-2017. Stillingen er en fast stilling, og vi forestiller os et timeantal på mellem 30 og 37 timer pr. uge. Geriatrisk team er et nyt tiltag under udvikling i Billund Kommune og kommer til at bestå af en sygeplejerske, en diætist og en fysioterapeut. Borgere med geriatriske problemstillinger indlægges ofte, hvorved deres funktionsniveau påvirkes og formålet med etableringen af teamet er derfor, at sikre at borgere vender tilbage til habituelt funktionsniveau efter sygehusindlæggelse. Målgruppen er borgere over 80 år, som bor i eget hjem eller på plejecentrene. Borgere over 65 år med komplekse problemstillinger
Sygeplejerske til Fuglemosens Midlertidige Pladser
Fuglemosen

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra sundhedsjobbet.dk

Vi har samlet alle Diætist job på denne jobportal, så du får det nemmere
Ønsker du arbejde som Diætist? Så er du kommet til det rette sted. På sundhedsjobbet.dk, er vi specialister i Diætist job.
Nu behøver du kun lede efter job som Klinisk diæstist et sted
Søger du arbejde som Klinisk diæstist? Så er du kommet til det rette site. På sundhedsjobbet.dk, er vi eksperter i Klinisk diæstist job.
Din vej til jobmarkedet som Sundhedskonsulent...
Søger du job som Sundhedskonsulent? Så er du kommet til det rette site. På sundhedsjobbet.dk, er vi eksperter i Sundhedskonsulent job.
Vi har samlet alle Sundhedsplejerske job på denne jobportal, så du får det nemmere
Ønsker du job som Sundhedsplejerske? Så er du kommet til det rette sted. På sundhedsjobbet.dk, er vi specialister i Sundhedsplejerske job.

Ofir banner